čistenie nákupných centier

Veľké plochy a rozličné podmienky vyžadujú, najmä v tejto citlivej oblasti, profesionálne prevedenie upratovacej služby.

Kombinácia odborných poznatkov, využitie moderných strojov a vybavenia, garantujú vysoký stupeň účinnosti.
Technické inovácie sú okamžite použité, aby sa ušetril čas a znížili sa náklady.

Blitz Blank sa stará o čistotu a tým aj o blaho návštevníkov.