čistenie priemyselných priestorov

Obzvlášť tvrdošijné nečistoty, ako sú olejové alebo mastné usadeniny, nie sú pre spoločnosť profíkov Blitz Blank žiadnym problémom.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam a s využitím vhodných, ekologicky šetrných čistiacich prostriedkov, budú vyriešené aj tie najproblematickejšie prípady.
Blitz Blank nájde vždy a všade čisté riešenie! Pretože len čistá prevádzka môže zabezpečiť ničím neobmedzenú pracovnú činnosť.

Pri tom aj neustála výmena skúseností s dodávateľmi zabezpečuje dokonalé čistenie každého podniku.