čistenie strojov

Blitz Blank čistí všetky druhy výrobných strojov. Špeciálne vyškolený personál, ekologicky šetrné čistiace prostriedky a neustála výmena skúsenosti s dodávateľmi čistiacich strojov a prostriedkov, umožňujú služby výnimočnej kvality.

CNC stroje
Sústruhy, frézy, stroje tlakového liatia a tlačiarenské stroje ako aj všetky druhy výrobných a montážnych liniek, budú v kombinácii čistiacich a recyklačných zariadení v celej Európe rýchlo a mobilne vyčistené.

Naši špecialisti prídu – Vy tým získate.

S recyklačným centrom odsajeme opotrebované chladiace mazacie látky ako aj všetky usadeniny a chladiacu mazaciu látku (ako aj rezné oleje) znovu zhodnotíme. Súčasne vyčistíme celý stroj znútra i zvonku a naplníme Vašu čistú nádrž čistou recyklovanou chladiacou mazacou látkou.
Ak je pri čistení potrebné vyvarovať sa vlhkosti, alebo je znečistenie obzvlášť nepoddajné, príde k slovu prúd suchého ľadu.

Potravinársky priemysel
Predovšetkým v potravinárskom priemysle je klinická čistota a hygiena záväzná. Čistenie strojov je teda úplne v prísnom súlade so všetkými predpismi pre potravinárske podniky.