Čistenie závesov

Čistenie závesov zahŕňa zvesenie, vyčistenie a zavesenie girlánd, závesov, záclon a lamiel. Ideálne v kombinácii s Blitz Blank umývaním okien.