KLINICKÁ HYGIENA

V nemocniciach, domovoch dôchodcov a domovoch sociálnej starostlivosti je na prvom mieste profesionálna, mikroskopická čistota, sterilnosť a hygiena, lebo je životne dôležitá a je dôležitým faktorom dobrého cítenia sa pacientov a obyvateľov. Osobitnú pozornosť  a skúsenosť si vyžadujú predovšetkým citlivé zóny ako operačné sály a stanice intenzívnej starostlivosti.

V nemocniciach sú maximálne dôležité špeciálne znalosti a absolútna perfektnosť. Iba čistota je v týchto vysoko citlivých priestoroch príliš málo: Potrebná je najmodernejšia, inovačná čistiaca technika a vyškolený a veľmi dobre kvalifikovaný personál.

Ako skúsený podnik zameraný na čistenie je Blitz Blank k dispozícii ako kompetentný poradca, ktorý vyvinie koncepciu čistenia a servisu presne prispôsobenú Vášmu zariadeniu.