prúd suchého ľadu

Pri postupe prúdom suchého ľadu sa z povrchov odstránia silné a usadené znečistenia, ktoré sa predtým nedali odstrániť vôbec, alebo len veľmi prácne a nákladne. Trysky suchého ľadu od Blintz Blank umožňujú profesionálne čistenie citlivých strojov a komponentov, bez potreby demontovania prístrojov alebo zariadení. Dopravníky, eskalátory, hydraulické jednotky, rozvodné skrine, ako aj motory a prevodovky sú len niektoré príklady použitia postupu s prúdom suchého ľadu.

Technológia: Z CO2 sa stane suchý ľad. Pri uvoľnení, sa z kvapalnej látky stane sneh, ktorý je stlačený do malých peliet. Tieto častice, ktorých teplota je zhruba -78,8 ° C, sa pomocou špeciálneho tryskového zariadenia zrýchlia na rýchlosť okolo 300 m/s a nasmerujú sa na čistený povrch. Náhlym teplotným šokom sa odstraňované znečistenie zmrští. Pri tom vzniknú jemné trhliny v znečistení, ale nie na podklade. Stlačený vzduch rozpustí a odstráni skrehnutú špinu, povrch pri tom zostane nepoškodený.

Bez chémie – odpadá likvidácia: Skutočnosť, že suchý ľad sa okamžite po použití zmení opäť na vzduch, je rozhodujúcou výhodou tohto postupu. Použitie rozpúšťadiel a ich nákladná likvidácia tým odpadá.

Oblasti použitia: Metóda prúdu suchého ľadu je obzvlášť užitočná v oblastiach, kde sa vyžaduje absolútna čistota. Obzvlášť nepoddajné nečistoty ako olej, mastnota, usadeniny sadzí, mastný prach, farby, lepidlá, žuvačky, plesne, vodný kameň, holubý trus a graffiti sa odstraňujú suchým ľadom.

Výhody:

  • Odpadá likvidácia, suchý ľad sublimuje po použití do plynného stavu
  • Čistenie bez škrabancov a odierania – povrchy zostávajú nepoškodené
  • Menej výpadkov produkcie
  • Nižšie náklady na čistenie
  • Žiadne škody z vlhkosti
  • Žiadne nákladné usadené nečistoty
  • Obzvlášť šetrný k životnému prostrediu

Presvedčte sa sami – radi Vás navštívime s našim zariadením na prúdy suchého ľadu, takže môžete vidieť na základe porovnania „predtým – potom“ výsledok od Blitz Blank. Budete žasnúť.