TECHNICKÁ ÚDRŽBA

  • čistenie výrobných strojov
  • spracovanie chladiacich mazív
  • spracovanie rezných olejov
  • čistenie suchým ľadom
  • kontrola a dopĺňanie chladiacich mazacích látok
  • kontrola a dopĺňanie strojových olejov
  • kontrola a výmena filtrov
  • vyprázdňovanie kontajnerov na piliny
  • vykonávanie chemických meraní a rozborov
  • priemyselné čistenie podláh
  • vytvorenie pracovných protokolov
  • zostavenie koncepcie nakladania s odpadmi
  • správa skladu náhradných dielov

  Spolu s Vami vypracujeme osobitne na Vaše stroje prispôsobený koncept, takže sa môžete sústrediť na svoju hlavnú činnosť – výrobu.

  O ostatné sa postaráme my!