Technické čistenie

Už viac ako 70 rokov je Blitz Blank jedným z popredných poskytovateľov upratovacích a čistiacich služieb. Jednou z našich špecializovaných oblastí je technické čistenie a recyklácia mazív obrábacích strojov.