Upratovanie metra

Blitz Blank upratuje od roku 1972 viedenské stanice metra, postavené najrozličnejšími spôsobmi. Náš zákazník, Viedenské línie, pri tom berie osobitný zreteľ na stanice metra v pamiatkovej ochrane. Pri týchto staniciach stojí starostlivosť ekologicky šetrnými čistiacimi prostriedkami na prvom mieste.
V kontraste k tomu je moderna nových staníc, kde veľké plochy skla ovplyvňujú ich vzhľad. Práve zaobchádzanie s vodou v oblastiach s elektrickým prúdom, si vyžaduje väčšiu mieru opatrnosti.
Vyššia technická vedomosť, školený personál a dlhoročné skúsenosti dávajú zákazníkom istotu, že aj tu bude všetko odborne vyčistené.
Náš zákazník si váži neustále bezpečnostné a používateľské školenia ako aj pravidelné obchôdzky bezpečnostného personálu a vedenia objektu.
Metro sa leskne – My sa o to postaráme.