Upratovanie škôd spôsobených požiarom a vodou

Blitz Blank odborne odstráni škody po znečistení sadzami po požiari:

  • vyčistenie
  • odstránenie napadaných sadzí
  • odstránenie zvyškovej vody
  • vysušenie po poškodení vodou
  • odstraňovanie zápachu