ZIMNÉ SLUŽBY

Zimné služby Blitz Blank vybavené najnovšími odhŕňacími vozidlami a prístrojmi zahŕňajú celkové odpratávanie snehu.

Okrem toho zahŕňa aj prevzatie zodpovednosti.

  • odpratávanie snehu
  • posyp chodníkov
  • kontrola odmäku
  • zametanie štrku
  • poskytovanie a dodávanie posypového materiálu