PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Blitz Blank je s približne 900 zamestnancami jedným z popredných poskytovateľov všetkých druhov čistiacich a upratovacích služieb. Spoločnosť bola založená už v roku 1935. Odborné vedomosti, ktoré boli získavané a vylepšované medzičasom už cez tri generácie, sú zárukou stabilnej a konzistentnej kvality.

Zamestnanci Blitz Blank sa starajú o čistotu v kanceláriách, nákupných centrách, hoteloch, priemyselných závodoch a metrách. Blitz Blank navyše ponúka profesionálne čistenie fasád, okien, žalúzií, záclon, kobercov a podláh.

Jednou zo špecialít je riešenie zložitých úloh v citlivých oblastiach, ako sú napríklad CNC stroje, ventilačné systémy, alebo zariadenia elektronického spracovania dát.

Blitz Blank ponúka odborné a čisté riešenie pre takmer každý objekt – od domovníckych služieb, kompletnej starostlivosti o technické zariadenia v budovách, až po odpratávanie snehu a stráženie objektov.

Najmodernejšie vybavenie, vyškolení zamestnanci a vytríbená logistika práce sa starajú o rýchle, profesionálne a efektívne čistenie. To šetrí čas i peniaze.

V spolupráci s výrobcami čistiacich zariadení a prostriedkov, sú čistiace metódy nepretržite vylepšované a prispôsobované požiadavkám zákazníkov.

Vďaka mobilným zariadeniam a strojom použiteľným v celej Európe, plní spoločnosť priania a predstavy svojich zákazníkov najlepším možným spôsobom a vypracúva spoločne s klientom rozsiahly a absolútne flexibilný program poskytovania služieb.